Wat zegt ‘Geven in Nederland 2017’ over het geefgedrag van christenen? 

Het is geen geheim: als fondsenwerver ben ik bovenmate geïnteresseerd in het geefgedrag van christenen in Nederland. Toen ik er dus vanmorgen eindelijk aan toekwam om ‘Geven in Nederland 2017’ door te bladeren, ging ik allereerst op zoek naar informatie daarover. Die deel ik graag met jullie.

Voor degenen onder mijn lezers die het boek al in bezit hebben: blader naar bladzijde 88 en verdiep je in de teksten en de grafieken.

Voor de anderen: uit het onderzoek blijkt (opnieuw) dat christenen in Nederland in de afgelopen 20 jaar aanzienlijk méér zijn gaan geven. In 1995 gaven mensen die wekelijks naar de kerk gaan gemiddeld 400 euro per jaar. In 2015 is deze groep mensen (die wel kleiner is geworden) veel meer gaan geven: 1.100 euro per jaar. Dat is bijna 10x zoveel dan mensen die zelden of nooit een kerk van binnen zien. De onderzoekers concluderen, wat mij betreft terecht: ‘Dit betekent dat de hoogste giften in Nederland afkomstig zijn van een groep die steeds kleiner wordt.’

Protestanten vs. katholieken

Daarbij is het wel goed om onderscheid te maken  tussen protestanten en rooms-katholieken. Protestantse Nederlanders gaven in 2015 gemiddeld 675 euro per jaar. Rooms-katholieken geven gemiddeld veel minder: 210 euro per jaar. Het bedrag ligt een stuk lager dan de protestanten, maar nog altijd 2x zo hoog dan de groep niet-kerkgangers.

Aardig is dat de onderzoekers ook gekeken heeft of het verschil in geefgedrag allemaal naar de kerk gaat. Dat blijkt niet zo te zijn. Zowel protestanten als katholieken geven ook meer buiten de kerk dan de niet-kerkelijke Nederlanders.

Ik concludeerde het al eerder in deze Inspiratiebrieven: christenen zijn gulle gevers!

Meer weten over deze mooie doelgroep? Neem gerust contact op!