← terug naar blogoverzicht

Wat bezielt de filantroop?

Fondsenwervers kennen het: de donateurspiramide. Onderin de brede groep van ‘gewone’ donateurs. Helemaal bovenaan de driehoek de paar filantropen die grote bedragen geven. De zoektocht naar deze filantropen gaat onverminderd voort. Maar wie zijn deze mensen eigenlijk? Onderzoek van ABN AMRO MeesPierson en Maastricht University geeft een duidelijk profiel van de filantroop. Ik geef het graag aan jullie door.

* Filantropen blijven graag anoniem. Zij eren de tegeltjeswijsheid: ‘Spreken is zilver, zwijgen is goud’. Dit geldt natuurlijk niet voor alle filantropen. Maar: voor de meesten wel. Want als ze in de publiciteit komen, is de kans groot dat ze worden ‘besprongen’.

* De vrijgevigheid van filantropen neemt toe met de stijging van het vermogen. Dat klinkt vrij logisch, maar kan bepalend zijn bij de vraag op wie jij je als fondsenwerver richt.

* Gezondheid speelt bij filantropen een rol in de bereidheid te geven aan het goede doel. Hoe gezonder de filantroop, hoe kleiner de bijdrage.

* Filantropen geven vooral omdat ze er zelf ook plezier aan beleven. Maak het dus niet alleen belangrijk maar ook leuk voor de filantroop!

* Bij schenkingen spelen belastingvoordelen een minder prominente rol, al maakt bijna de helft van de filantropen gebruik van de mogelijkheden tot belastingaftrek. Hamer bij je ‘pitch’ hier dus niet op!

* Overwegingen die betrekking hebben op het verbeteren van het eigen imago of op religieuze motieven, spelen bij filantropen vrijwel geen rol van betekenis. Hierbij is overigens wel een kanttekening te plaatsen: bij een deel van de christelijke filantropen zal het religieuze motief (Mattheüs 25) wel degelijk een rol spelen.

* De belangrijkste maatschappelijke doeleinden waaraan filantropen geven zijn gezondheidszorg & welzijn, natuur & natuurbescherming en armoedebestrijding in het buitenland. Noodhulp, kunst & cultuur en, in iets mindere mate, onderwijs & wetenschap zijn minder populair.

* Mannelijke filantropen geven meer aan armoedebestrijding en noodhulp. Deze organisaties doen er dus goed aan zich op de mannen te richten!

* Vrouwelijke filantropen geven de voorkeur aan kunst & cultuur, natuur & natuurbescherming en dierenwelzijn. Vrouwen zijn bovendien vrijgeviger dan mannen.

* De herkomst van het vermogen is bepalend voor het geefgedrag van filantropen. Armoedebestrijding in binnen- en buitenland, sport en democratie zijn verhoudingsgewijs populair bij filantropen die een eigen onderneming hadden of hebben. Kunst & cultuur, dierenwelzijn en mensenrechten staan bovenaan de lijst bij filantropen die hun vermogen hebben geërfd.

* Giften aan de kerk zijn onder de meeste filantropen niet populair, maar wie wél aan religieuze instellingen schenkt, geeft hoge bedragen.

* Nederlandse filantropen geven vooral aan in Nederland werkzame goede doelen. Daarnaast is er een sterke focus op Afrika, gevolgd door doelen die focussen op de lokale gemeenschap dichtbij huis.

* Filantropen jonger dan zestig jaar richten sneller een eigen stichting op dan vermogenden die de zestig al zijn gepasseerd. Als goed doel is het een uitdaging om met de stichtingen te gaan samenwerken.

* Filantropen die hun vermogen hebben geërfd, zijn guller dan mensen die hun vermogen uit eigen onderneming hebben verworven, of in dienstverband hebben vergaard.

* Hoe rijker een vrouwelijke filantroop is, hoe minder groot de bereidheid is vrijwilligerswerk te doen. Bij mannen is het juist omgekeerd en stapelen de bestuursfuncties zich op, naarmate het vermogen stijgt.

* Filantropen vinden het belangrijk om precies te weten wat de hoogte van de directiesalarissen van goede doelen is.

* Gemiddeld geven filantropen meer dan 11 duizend euro aan maatschappelijke doelen per jaar.

* Filantropen tonen steeds meer belangstelling voor duurzaam beleggen, om ook zo maatschappelijk verschil te maken met hun vermogen

Bron: http://www.p-plus.nl/nieuws/kenmerken-filantroop, aangevuld met eigen opmerkingen.

Abonneer je nu op de Inpiratiebrief!

Reacties zijn uitgesloten.