← terug naar blogoverzicht

Over vertrouwen en instapmomenten

Twee op de drie Nederlanders hebben weinig vertrouwen in goede doelen. Toch steunt een grote meerderheid ze. Vooral 40-plussers zijn relatief gulle gevers. Onder jongeren is het aantal gevers kleiner. Zij geven ook minder en liever incidenteel, bijvoorbeeld via collectes of acties van vrienden.

Dit bleek deze week uit onderzoek van het Economisch Bureau van ING onder 53.300 respondenten. Mooi denkvoer voor fondsenwervers, toch?

Nog wat cijfers: huishoudens in Nederland besteden zo’n 3 miljard euro per jaar aan collectes, donaties en contributies. Dat bedrag is in tien jaar tijd met ruim 1 miljard toegenomen. En de verwachting is dat het totale bedrag de komende jaren blijft toenemen.

De cijfers over het vertrouwen zijn door de media uitvergroot – en dat is niet raar. Incidenten, hoge salarissen van directeuren en ‘verdwenen’ geld doen het goed in het nieuws; goed gelukte projecten nu eenmaal minder…

Tegelijkertijd blijkt dat 70 procent van de 40-plussers geeft, en zelfs nog meer dan de helft van de twintigers. Dat zijn cijfers die goede doelen vertrouwen kunnen geven. En tegelijkertijd laten deze cijfers zien dat er nog veel winst te halen is, vooral bij de twintigers en dertigers.

Uitdaging

Aan goede doelen de belangrijke uitdaging om de twintigers en de dertigers nu al bij hun werk te betrekken. Dit levert nu geld, tijd en/of kennis op, en op termijn zal dit alleen maar groeien. Daarvoor zijn wel nieuwe methoden nodig. Juist de jongere groepen geven aan dat ze ‘toevallig’ een doel steunen, bijvoorbeeld doordat vrienden of kennissen meedoen aan sportwedstrijden of evenementen. Voor ouderen is de reputatie en bekendheid van het doel juist relatief belangrijk.

Naast een goede naamsbekendheid en een prima reputatie zijn er dus leuke ‘instapmomenten’ nodig. Dat kan in de vorm van leuke acties, lokaal of regionaal. Verschillende goede doelen experimenteren hier al mee, met meer of minder succes. Dit vergt een investering in organisatie, die misschien niet in het eerste of tweede jaar veel geld oplevert. Maar misschien wel uiteindelijk donateurs voor het leven…én daarna: de ING verwacht vooral een behoorlijke groei in nalatenschappen in de komende 10 jaar.

Reacties zijn uitgesloten.