← terug naar portfolio-overzicht

Kerkelijk Waardebeheer

logo skwVoor Stichting Kerkelijk Waardebeheer is gewerkt aan een strategisch fondsenwervingsplan voor de komende jaren. De stichting is op zoek naar financieel draagvlak bij particulieren, bedrijven en vermogensfondsen en heeft Last Communicatie & Fondsenwerving ingeschakeld voor een eerste verkenning naar de mogelijkheden.