← terug naar portfolio-overzicht

Alde Fryske Tsjerken

logo SAFT

Voor de Stichting Alde Fryske Tsjerken is donateurwerving een belangrijke zaak. De stichting bekommert zich om meer dan 40 monumentale kerken in Friesland. Het is belangrijk dat dit werk brede draagvlak heeft. Voor de Stichting zijn de volgende zaken aangepakt:

* donateurwervingcampagnes, zowel regionaal als landelijk.

* schrijven van een jaarverslag voor betrokken donateurs waarin de belangrijkste resultaten uit het voorgaande jaar zijn beschreven.

* social media strategie met aandacht voor Facebook en Twitter.

* ontwikkelen van radiospots

* ondersteuning bij het werven van major donors

* meedraaien in diverse projecten, zoals Santiago aan het Wad

* en nog veel meer uitvoerend werk…