← terug naar blogoverzicht

Staan uw jaarcijfers al online?

Hebt u als goed doel uw jaarverslag en jaarcijfers al online staan? U hebt vandaag en morgen nog de tijd. Woensdag 1 juli moet u als ANBI (algemeen nut beogende instelling) de financiële verantwoording over 2014 online publiceren. Doet u dat niet, dan loopt u de kans uw ANBI-status te verliezen.

 

jaarcijfersSinds 1 januari 2014 geldt de elektronische publicatieplicht voor ANBI’s. In het kader van transparantie is elke ANBI verplicht bepaalde gegevens over haar organisatie online te publiceren. Dit kan op de eigen website of op een daarvoor bestemd platform.

Het gaat daarbij om een jaarverslag (wat hebt u gedaan in het afgelopen jaar) en een jaarrekening. Deze jaarrekening behelst de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting op deze stukken. Overigens geldt er een uitzondering voor vermogensfondsen en kerkgenootschappen. Zij hoeven alleen een staat van baten en lasten, een toelichting en een overzicht van daadwerkelijke en geplande bestedingen online te publiceren.

De grote vraag is natuurlijk: gaat de belastingdienst dit controleren? Het antwoord lijkt ‘ja’. In de afgelopen jaren is al van verschillende organisaties de ANBI-status afgenomen omdat zij niet voldoen aan de ANBI-eisen. Bovendien heeft de Belastingdienst een lijst met alle ANBI’s en is het weinig moeite om vakantiekrachten deze lijst langs te laten lopen.

Het is dus zeer verstandig om wél de jaarcijfers op tijd online te zetten. Mijn persoonlijke mening is ook dat dit goed is voor de transparantie richting uw donateurs. Maar goed: u houdt hen het hele jaar al op de hoogte van wat u doet. Toch?

Succes!

Reacties zijn uitgesloten.