← terug naar blogoverzicht

Schrijf precies wat je bedoelt

Als je iets wilt zeggen of vragen, doe dat dan. Zeg of vraag precies wat je bedoelt. Met de juiste woorden.

Is dat een open deur? Misschien. Maar misschien ook niet.

Ik werd vanmorgen geïnspireerd door de voorpagina’s van beide kranten die in huize Last worden gelezen: het Friesch Dagblad en het Nederlands Dagblad. Beide kranten kozen voor een verschillend openingsverhaal, het belangrijkste nieuws van hun krant. En beide keren zetten ze me met hun eerste zin op het verkeerde been.

SCHRIJVEN

Het Friesch Dagblad koos voor het nieuws dat basisscholieren in Friesland vaak een laag advies krijgen voor het vervolgonderwijs. Dat was ook de kop: Vaak lager advies voor Friese scholier. Maar de eerste zin zei iets heel anders: ‘Kinderen in groep acht van de Friese basisscholen hebben allemaal hun schooladvies gekregen’. En ook in de tweede, derde, vierde en vijfde zin stond het nieuws niet. Merkwaardig, want dat wilden ze me toch vertellen? Op de voorpagina nog wel?

Het Nederlands Dagblad koos voor het nieuws dat provincies dit jaar weinig geld beschikbaar stellen om kiezers naar de stembus te lokken. Maar dat schrijven ze niet. Er staat: De provincies doen dit jaar zuinig aan om kiezers naar de stembureaus te lokken. Alsof de kiezers het zuinige gedrag van de provincie belonen met een gang naar de stembus… Er staat dus iets anders dan ze écht bedoelen.

Ben ik te kritisch? Snapt de lezer wel wat er wordt bedoeld? Misschien. Maar misschien ook niet. We weten het niet, want we spreken niet alle lezers. En kunnen hem of haar dus ook niet vragen of de boodschap is begrepen.

Scherp zijn met je woorden, precies schrijven wat je bedoelt: dat is van het grootste belang voor fondsenwervers. Zeker als er in de fondsenwerving gebruik wordt gemaakt van direct mailing, maar ook op de website. Schrijf precies op wát je nood is. Hoe je die wilt oplossen. En hoe jouw achterban daarmee kan helpen: wat zij kunnen doen en hóe ze dat kunnen doen. Hoe helderder, hoe beter. Niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.

Twijfel je of de boodschap helder genoeg is? Stuur de brief dan naar een aantal ‘meelezers’, vrijwilligers of professionals. Vraag hen om feedback op de brief. Test of de boodschap die je hebt helder overkomt. En verbeter daarna de brief – ook als dat betekent dat je helemaal opnieuw moet beginnen.

Want je vraag kan niet helder genoeg. Toch? Succes!

P.S. Wil je graag dat ik me je meelees? Heb je advies nodig over fondsenwerving? Neem vooral even contact op.

Abonneer je nu op de Inpiratiebrief!

Reacties zijn uitgesloten.