← terug naar blogoverzicht

Over nalaten, verdriet en vreugde

In de afgelopen week was er veel aandacht voor nalaten aan goede doelen. Aanleiding is een man die een miljoenen-erfenis heeft nagelaten aan De Zonnebloem en het Leger des Heils. De weduwe betwist de erfenis. De erflater zou niet bekwaam zijn geweest toen hij zijn erfenis opmaakte. De weduwe en de kinderen krijgen nu bijna niets.

De ophef is begrijpelijk, maar ook verdrietig. Er lijken alleen verliezers te zijn in deze zaak. De familie is verbolgen en de goede doelen zijn in verlegenheid gebracht. Negatieve publiciteit kan uitstralen op de hele sector. Reden voor de Vereniging van Fondenwervende Instellingen(VFI) om snel met een verklaring te komen.

Goede doelen worden vaak verrast door een erfenis. Meestal is de erflater donateur, soms ook niet. De bedragen zijn vaak aanzienlijk. Soms staat precies beschreven wat met de erfenis moet gebeuren, vaak ook niet.

De inkomsten uit testamenten nemen de afgelopen jaren toe. Dat is niet vreemd: Nederland vergrijst en van de mensen die nu overlijden is een deel gefortuneerd. Ze hebben niet altijd een grote spaarrekening, maar soms wel een hypotheekvrij huis of andere waardevolle bezittingen. Dit betekent dat er meer geld is om te verdelen. Kinderen hebben het vaak goed (genoeg), dus is er weinig reden om veel aan hen te schenken. Daarom wordt vaak gekozen voor een goed doel.

Veel goede doelen investeren daarom extra in het ‘werven van nalatenschappen’. Donateurs en anderen krijgen informatie toegestuurd, er wordt een persoonlijk gesprek aangeboden, in de nieuwsbrieven is aandacht voor nalaten.

Het is legitiem dat goede doelen dit doen. Zij doen goede zaken met donateursgeld en testamenten zijn één van de bronnen. Belangrijk is wel om intern ethische regels af te spreken. Hoe ver ga je in een gesprek met een donateur? Welke vraag stel je precies? Hoe goed mag je relatie met een oudere donateur zijn? Waar houdt ‘informatie geven’ op en begint ‘overreden’? Dat zijn belangrijke vragen die bij elke organisatie gesteld mogen worden.

Als een erfenis eenmaal is ontvangen, mag deze met vreugde worden besteed. Daarmee doe je een laatste wens van een donateur in vervulling gaan. En dat is prachtig werk.

Heb je hulp nodig bij het nadenken over testamenten en jouw goed doel? Neem gerust contact op.

Reacties zijn uitgesloten.