← terug naar blogoverzicht

Nederlanders blijven gul geven aan de kerk

Het is een jaarlijks hoogtepuntje, de presentatie van de cijfers van ‘Geven in Nederland’. Hebben Nederlanders meer gegeven, of juist minder? En aan welke doelen? Zijn er trends te zien, zorgen te maken, plannen te smeden?

Dit jaar kon ik er helaas niet bij zijn – er was die middag ook een afscheidsreceptie van een échte filantroop, en dat gaf ik voorrang. Gelukkig ligt er altijd een onderzoeksrapport online klaar, met leuke cijfers en weetjes.

Eerst even de ‘maren’. De cijfers zijn van 2013, dus relatief oud. Veel cijfers zijn er niet, bijvoorbeeld op het gebied van nalatenschappen en bijdragen van vermogensfondsen – veel van die gegevens zijn niet openbaar. De onderzoekers doen het met wat ze hebben. Ze leveren binnen die beperkingen knap werk.

In de hele sector ging aan giften (en sponsoring door bedrijven) zo’n 4,3 miljard euro om. Dat is toch groot geld, en ligt ongeveer op hetzelfde niveau als in 2011. Van elke vijf euro gaat er ruim één naar ‘kerk en levensbeschouwing’: € 977 miljoen, zo’n € 400 miljoen meer dan aan alle gezondheidsfondsen samen.

Sterker nog: als alleen gekeken wordt naar de giften van particulieren, gaat bijna de helft van de giften naar de kerk. Dat is een bekend gegeven, maar de hoogte van het bedrag verrast telkens weer. In een samenleving waarin geloof nauwelijks een rol meer lijkt te spelen, wordt bijna een miljard euro geschonken aan ‘kerk en levensbeschouwing’. En daarbij worden de nalatenschappen nog niet eens meegenomen.

Kerkelijk Nederland, en dan met name protestanten, geven nog steeds verreweg het meest. Dat is in eerder onderzoek ook al aangetoond. Ook een opvallend cijfer: 12% van de Nederlanders geeft helemaal niet aan goede doelen. Iets meer dan een kwart geeft minder dan € 25 euro per jaar. Slechts 1,5 procent van de Nederlanders geeft meer dan € 2.000.

Ondanks de crisis blijft de geefbereidheid van Nederlands redelijk op peil. Aan de deur wordt minder gegeven: nog maar 78 % van de Nederlanders doet iets in de collectebus, tegen 12 % in 2011. ‘Nieuwe vormen van geven zoals per sms en via internet zijn nauwelijks populairder geworden’, aldus de onderzoekers. Wat wél de vraag oproept of ze geven via crowdfunding mee gaan nemen in het rapport in 2017. Waar ik dan wél weer hoop bij te zijn. Dus neemt u geen afscheid, zo rond april dat jaar.

Reacties zijn uitgesloten.