← terug naar portfolio-overzicht

Leprazending

Logo Leprazending

Voor Leprazending heeft Last Communicatie & Fondsenwerving een groot aantal verschillende activiteiten uitgevoerd. Een greep daaruit:

* major donor campagnes, met speciale aandacht voor een kliniek van Leprazending in India. In samenwerking met Deelstra & De Jong is daarvoor een speciale video-mailing ontwikkeld. De mailing is verstuurd, belangstellenden zijn nagebeld en bezocht.

* het ontwikkelen van een meerjaren strategisch beleidsplan Fondsenwerving & Communicatie, met daarin de keuzes voor de komende jaren op het gebied van communicatie, bewustwording en fondsenwerving.

* het meedenken en leiding geven aan het proces voor de totstandkoming van de nieuwe website www.leprazending.nl.

* het ontwikkelen van een social media strategie, met name gericht op Twitter en Facebook.

* het opzoeken, benaderen van vermogensfondsen met projectvoorstellen die op maat zijn geschreven.