Klanten

Klanten. Last Communicatie & Fondsenwerving ze helpt graag met fondsenwerving en communicatie. Hier vindt u een aantal van de  opdrachtgevers.

P.S. Inspiratie nodig op het gebied van fondsenwerving? Meld je dan nu aan voor de Inspiratiebrief!

Ook in dit rijtje staan? Neem contact op!

3xM

logo 3xmVoor 3xM verzorgt Last Communicatie & Fondsenwerving teksten op het gebied van Direct Marketing, inclusief het magazine voor de achterban. Ook wordt er geregeld advies gegeven over communicatie en fondsenwerving.

Ook mocht Last Communicatie & Fondsenwerving werken aan het Jaarverslag 2013, 2014 en 2015. Een jaarverslag is voor veel goede doelen een belangrijk instrument in het transparant communiceren naar de achterban. 3xM is hier een goed voorbeeld van: de organisatie won al eens de Transparantieprijs.

Alde Fryske Tsjerken

logo SAFT

Voor de Stichting Alde Fryske Tsjerken is Last Communicatie & Fondsenwerving behulpzaam bij het werven van donateurs en het genereren van giften bij vermogensfondsen. In 2018 is Gerko actief als interim-directeur van deze Stichting.

A Rocha

a-rochaMet A Rocha denkt Last Communicatie & Fondsenwerving mee over de strategie en de propositie voor de komende jaren. Een kleine organisatie met een prachtige missie!

ChristenUnie

logo ChristenUnieMet de ChristenUnie is enkele jaren geleden gewerkt aan de fondsenwerving voor verkiezingscampagnes.

* Voor de verkiezingen in 2012 is een DM-campagne ontwikkeld.

* Voor de verkiezingen in maart 2014 heeft Last Communicatie & Fondsenwerving meegedacht aan een goede strategie voor fondsenwerving, met inzet van de juiste (online) middelen.
(meer…)

European Christian Mission (ECM) Nederland

ecmnlECM Nederland ondersteunt zendelingen die gemeenten stichten in Europese landen, waaronder Nederland. ECM zoekt manieren om donateurs beter bij het werk te betrekken, met als een van de doelen om meer inkomsten te verwerven uit fondsenwerving. Last Communicatie & Fondsenwerving ondersteunt bij het formuleren van een strategisch plan voor de komende jaren en denkt en schrijft mee over goede teksten. Ook is met ECM gewerkt aan een verbetering van de donor life cycle.

EZA Verzekeringen

logo ezaLast Communicatie & Fondsenwerving ondersteunt EZA Verzekeringen bij het bepalen van een nieuwe positie op de verzekeringsmarkt. Daarvoor is een plan ontwikkeld, dat in de loop van 2015 is uitgevoerd. Last helpt met name bij strategie en teksten.

Friesch Dagblad

Logo Friesch DagbladVoor het Friesch Dagblad schrijft Last Communicatie & Fondsenwerving journalistieke verhalen voor commerciële bijlagen, zoals de bijlages Goede Doelen, Zorg, Noflik Wenje en Landbouw. Daarnaast is  voor het Friesch Dagblad gewerkt aan projecten op internet.
(meer…)

Gave

Stichting-gaveVoor Stichting Gave denkt en doet Last Communicatie & Fondsenwerving mee op het gebied van fondsenwerving. Daarbij gaat het onder meer om donor life journey, goede teksten en adviezen over het Jaarverslag. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met IDD.

Heifer Nederland

heifer logoVoor Heifer Nederland ontwikkelde Last Communicatie & Fondsenwerving in samenwerking met IDD een succesvolle campagne om kerken bij het werk van Heifer te betrekken. Een DM-campagne, op maat geschreven voor kerken, gemeenten en parochies. De campagne werd opgevolgd door een herinneringsmailing.
(meer…)

IDD Geeft Aandacht

logo IDDLast Communicatie & Fondsenwerving heeft een strategisch samenwerkingsverband met met IDD. Bij een groot aantal klanten wordt samengewerkt om voor de klanten tot nog meer waarde te kunnen zijn.

IVN Natuur- en Milieu Educatie

Logo IVNDe eerste klant! Voor IVN heeft Last Communicatie & Fondsenwerving in 2011 en 2012 de mogelijkheden voor leden- en fondsenwerving onderzocht. Dit gebeurde in een vroegtijdig stadium: er waren op dat moment nog geen fondsenwervende activiteiten. Daarvoor zijn de volgende stappen ondernomen:
(meer…)

Kerk op de Kop

logo-kerkopdekopMet het Rotterdamse pioniersproject Kerk op de Kop (Het project op Zuid) heeft Last Communicatie & Fondsenwerving meegedacht over de financiële basis van de toekomst. Samen hebben we ervoor gezorgd dat er goede, inhoudelijke projectvoorstellen liggen bij relevante vermogensfondsen en dat er een begin wordt gemaakt met het creëren van een vriendenbasis. Dit project is boven verwachting succesvol verlopen.

Kerkblad voor het Noorden

logo kvhnHet Kerkblad voor het Noorden is een uitgave van de Christelijke Gereformeerde Kerken in het noorden van Nederland. Via het blad, dat wekelijks verschijnt, houden kerkleden elkaar op de hoogte van de activiteiten in hun gemeente. Last Communicatie & Fondsenwerving heeft het Kerkblad ondersteund bij een restyling en de zoektocht naar een nieuwe uitgever.

Kerkelijk Waardebeheer

logo skwVoor Stichting Kerkelijk Waardebeheer is gewerkt aan een strategisch fondsenwervingsplan voor de komende jaren. De stichting is op zoek naar financieel draagvlak bij particulieren, bedrijven en vermogensfondsen en heeft Last Communicatie & Fondsenwerving ingeschakeld voor een eerste verkenning naar de mogelijkheden.

Kerk en Vrede

kerkenvredeMet Vereniging Kerk en Vrede is gewerkt aan een strategisch plan voor ledenwerving. Dit plan is gedeeltelijk uitgevoerd.

Ook heeft Last Communicatie & Fondsenwerving in samenwerking met Studio Haaima een nieuwe folder ontwikkeld en samen met Terp10 gewerkt aan een vernieuwde website.

Leprazending

Logo Leprazending

Voor Leprazending heeft Last Communicatie & Fondsenwerving een groot aantal verschillende activiteiten uitgevoerd. Een greep daaruit:

* major donor campagnes, met speciale aandacht voor een kliniek van Leprazending in India. In samenwerking met Deelstra & De Jong is daarvoor een speciale video-mailing ontwikkeld. De mailing is verstuurd, belangstellenden zijn nagebeld en bezocht.
(meer…)

Light for the World

logo lftwMet Light for the World heeft  Last Communicatie & Fondsenwerving meegedacht over een fondsenwervingsstrategie voor de komende jaren. Wat zijn kansrijke keuzes? Waar wordt afscheid van genomen? In een aantal sessies is gewerkt aan een concreet, duidelijk plan.

MissieNederland

logo missie nederlandVoor Missie Nederland (voorheen: EA-EZA) mag Last Communicatie & Fondsenwerving mee helpen denken over de strategie en de uitvoering om te komen tot een goede fondsenwerving in de komende jaren. Ook denken we mee in de dagelijkse uitvoering van communicatie, Direct Marketing en Telemarketing. Een prachtige klus voor een bijzondere organisatie, met hart voor missionaire kerken in Nederland en daarbuiten.

NET Foundation

NET FoundationNET Foundation ondersteunt theologen wereldwijd met e-learning. Belangrijk werk, gedragen door particulieren, bedrijven en fondsen in Nederland. Last Communicatie & Fondsenwerving helpt de organisatie een stapje verder te komen in de fondsenwerving. Door bestaande activiteiten nét iets beter uit te voeren, en nieuwe fondsenwervingstechnieken toe te passen.

Nijkleaster Jorwert

Nijkleaster2Stichting Nijkleaster is een pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland. De stichting ijvert voor een nieuw, protestants klooster in Jorwert (Friesland). Daarvoor zijn onder meer de volgende activiteiten gedaan:

* opzetten van een communicatiestrategie, met nadruk op free publicity. Deze campagne was bijzonder succesvol en heeft voor veel publiciteit gezorgd, zowel landelijk als regionaal.
(meer…)

Terre des Hommes

terre

Voor Terre des Hommes schreven we verschillende DM-campagnes, onder meer voor de noodhulp in Noord-Irak en voor een actie om kinderhandel in Azië tegen te gaan. Een mooie samenwerking met een bijzondere organisatie die hart heeft voor kinderen wereldwijd.

Trans World Radio Nederland

logo TWR NederlandVoor Trans World Radio heeft Last Communicatie en Fondsenwerving de volgende zaken gedaan:

* inspiratiesessies fondsenwerving voor medewerkers die zich bezighouden met fondsenwerving onder bedrijven, particulieren en vermogensfondsen

* quick scan vermogensfondsen: een zoektocht naar fondsen in Nederland die passen bij het werk van Trans World Radio. Last Communicatie & Fondsenwerving beschikt over een eigen database van fondsen die niet vermeld staan in het Fondsenboek.
(meer…)

Tsjerkepaad

logo tsjerkepaadStichting Tsjerkepaad zorgt ervoor dat 250 kerken in Friesland in de zomer open zijn voor het publiek. Last Communicatie & Fondsenwerving is de vaste partner voor Tsjerkepaad op het gebied van publiciteit.

World Servants

logo-world-servantsWorld Servants ‘bouwt aan verandering’ door met groepen jongeren en volwassenen projecten te doen in ontwikkelingslanden. Last Communicatie & Fondsenwerving is betrokken geweest bij het de strategie, het stroomlijnen en verbeteren van de fondsenwerving.

WWAV

WWAVVoor de klanten van WWAV (Creatieve marketing &communicatie voor non-profits) schrijft Last Communicatie & Fondsenwerving DM-brieven. Daarbij gaat het onder meer om Unicef, Terre des Hommes, Wilde Ganzen en het Vlaamse Kom op tegen Kanker.