← terug naar portfolio-overzicht

IVN Natuur- en Milieu Educatie

Logo IVNDe eerste klant! Voor IVN heeft Last Communicatie & Fondsenwerving in 2011 en 2012 de mogelijkheden voor leden- en fondsenwerving onderzocht. Dit gebeurde in een vroegtijdig stadium: er waren op dat moment nog geen fondsenwervende activiteiten. Daarvoor zijn de volgende stappen ondernomen:

* gesprekken met stakeholders binnen en buiten IVN

* schrijven van een strategisch leden- en fondsenwervingsadvies voor de komende twee jaar

* adviseren van directie en bestuur met betrekking tot het aannemen van fondsenwervers.