European Christian Mission (ECM) Nederland

ecmnlECM Nederland ondersteunt zendelingen die gemeenten stichten in Europese landen, waaronder Nederland. ECM zoekt manieren om donateurs beter bij het werk te betrekken, met als een van de doelen om meer inkomsten te verwerven uit fondsenwerving. Last Communicatie & Fondsenwerving ondersteunt bij het formuleren van een strategisch plan voor de komende jaren en denkt en schrijft mee over goede teksten. Ook is met ECM gewerkt aan een verbetering van de donor life cycle.