Bartimeüs

Bartimeus

Goede teksten zijn van groot belang voor fondsenwerving. Voor Stichting Bartimeüs hielp Last Communicatie & Fondsenwerving met het formuleren van goede brieven voor de betrokken achterban.